Foto oleh Carlotta Rebonato

Hotel di Taman Connaught

bulan semasa anda ialah July, 2024 dan August, 2024.
Julai 2024
Ogos 2024