Langkau ke kandungan utama.

Dasar Privasi

Cetak semua bahagian

Di bawah anda akan mendapati Dasar Privasi yang dikemas kini untuk Hotels.com, yang berkaitan dengan sebarang maklumat yang disediakan atau dikumpul melalui laman web Hotels.com ini dan/atau mana-mana aplikasi Hotels.com, termasuk aplikasi mudah alih dan tablet Hotels.com atau mana-mana aplikasi pada media sosial atau laman web lain (setiap satu “Apl”), setiap satu yang disediakan oleh Hotels.com, L.P. 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA (“Hotels.com” atau “kami”).

Kami memahami bahawa menempah dalam talian melibatkan kepercayaan yang besar daripada anda. Kami menghargai kepercayaan anda, dan menjadikannya keutamaan kami bagi memastikan keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Sila baca dasar ini untuk mengetahui tentang amalan privasi kami. Dengan melawati laman web ini, anda menerima amalan yang diperihalkan di sini. Jika anda tidak bersetuju dengan amalan yang diperihalkan dalam dasar ini, harap jangan menggunakan laman web ini atau serahkan maklumat peribadi anda kepada kami.

Jenis maklumat yang kami kumpulkan daripada anda

Secara Umum. Kami menerima dan menyimpan sebarang maklumat yang anda masukkan pada laman web kami atau berikan kami dengan mana-mana cara lain, termasuk melalui mana-mana Apl. Ini termasuk maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda ("maklumat peribadi"), termasuk nama pertama dan keluarga anda, nombor telefon, alamat surat-menyurat dan e-mel serta maklumat bil (seperti nombor kad kredit, nama pemegang kad, dan tarikh tamat tempoh). Kami mungkin juga meminta maklumat mengenai keutamaan bilik hotel dan maklumat pengguna penerbangan kerap serta program sewaan kereta anda. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat kepada kami, tetapi secara umumnya, kebanyakan maklumat yang kami minta daripada anda diperlukan bagi anda menempah hotel, mendaftar sebagai ahli; membuat tempahan perjalanan; melengkapkan profil pengembara; menyertai tinjauan, pertandingan, atau cabutan bertuah; bertanya soalan kepada kami; atau memulakan transaksi lain pada laman web kami atau melalui mana-mana Apl.

Maklumat Teman Perjalanan. Apabila anda membuat tempahan untuk orang lain melalui laman web ini atau mana-mana Apl, kami akan meminta maklumat peribadi dan keutamaan perjalanan mengenai individu itu. Anda patut mendapatkan keizinan individu itu sebelum memberikan kami maklumat peribadi dan keutamaan perjalanan mereka, kerana sebarang capaian untuk melihat atau menukar maklumat mereka hanya tersedia melalui akaun anda.

Maklumat daripada Sumber Lain. Kami juga mungkin secara berkala dan sah di sisi undang-undang mendapatkan maklumat peribadi dan bukan peribadi tentang diri anda daripada entiti gabungan, rakan perniagaan dan sumber pihak ketiga bebas yang lain dan menambahnya pada maklumat akaun kami. Contoh maklumat yang kami mungkin terima termasuk: maklumat alamat dan penghantaran yang dikemas kini, sejarah pembelian dan maklumat demografik. Maklumat Automatik. Kami secara automatik mengumpulkan sedikit maklumat mengenai komputer anda apabila anda melawati laman web ini. Sebagai contoh, kami akan mengumpulkan alamat IP, perisian penyemak imbas Web anda (seperti Firefox, Safari atau Internet Explorer) dan laman web perujuk. Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti dalam talian anda, seperti perjalanan yang dilihat dan tempahan yang dibuat. Matlamat kami dengan mengumpulkan maklumat automatik ini adalah bagi membantu menyesuaikan pengalaman pengguna anda dan mencegah penipuan. Untuk maklumat lanjut, sila lihat “Kuki dan teknologi lain”.

Media Sosial. Jika anda menggunakan mana-mana ciri media sosial Hotels.com, sama ada di laman web kami, sebuah Apl atau sebaliknya menerusi penyedia media sosial, kami mungkin mencapai maklumat tentang diri anda melalui penyedia media sosial tersebut menurut dasar mereka. Sebagai contoh, kami menawarkan pilihan untuk berdaftar dengan laman web kami melalui ciri “Facebook Connect”, yang membolehkan anda berdaftar dengan laman web kami menggunakan data akaun Facebook anda tanpa memasukkan data yang diperlukan secara manual di laman web kami. Apabila menggunakan ciri media sosial dan jika anda telah memilih untuk menyertakannya dalam akaun media sosial anda, kami mungkin mencapai maklumat seperti nama, gambar profil, jantina, hari jadi, alamat e-mel, bandar atau daerah anda dan sebarang maklumat lain yang anda telah memilih untuk sediakan. Bergantung pada tetapan privasi diri anda dan rakan-rakan anda, kami mungkin mencapai maklumat yang anda berikan kepada penyedia media sosial berhubung dengan lokasi anda masing-masingnya (“Data Lokasi”) untuk memberikan anda kandungan yang berkaitan. Sila ambil perhatian bahawa Data Lokasi anda mungkin juga dikongsi dengan rakan anda pada penyedia media sosial mengikut tetapan privasi anda untuk penyedia media sosial itu. Kami mungkin juga mencapai maklumat daripada penyedia media sosial mengenai penggunaan Apl oleh anda yang kami jalankan pada laman web penyedia itu.

Bagaimana kami menggunakan maklumat anda

Kami menggunakan maklumat bil yang sensitif (seperti nama pemegang kad, nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh) bagi tujuan melengkapkan tempahan hotel yang anda buat pada laman web kami atau melalui sebuah Apl. Kami menggunakan maklumat lain mengenai anda bagi tujuan umum berikut selagi anda memberikan keizinan anda: untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberikan anda pengesahan dan pengemaskinian tempahan hotel anda; untuk menguruskan akaun anda, termasuk memproses bil dan memberikan pemberitahuan perjalanan; untuk berkomunikasi dengan anda secara umum; untuk membalas pertanyaan dan komen anda; untuk menilai minat dan memperbaiki produk, perkhidmatan, laman web atau Apl kami; untuk memaklumkan anda mengenai tawaran istimewa dan produk atau perkhidmatan yang mungkin anda minati; untuk sebaliknya menyesuaikan pengalaman anda dengan laman web ini atau Apl kami; untuk memberi ganjaran kepada anda sebagai sebahagian daripada mana-mana program ganjaran dan penghargaan yang anda memilih untuk sertai; untuk mendapatkan maklumat daripada anda, termasuk melalui tinjauan; untuk menyelesaikan pertikaian, mengutip yuran, atau menyelesaikan masalah; untuk mencegah aktiviti yang berkemungkinan dilarang atau menyalahi undang-undang; untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan kami; dan untuk tujuan lain seperti yang diperihalkan kepada anda semasa pengumpulan.

Komunikasi E-mel. Kami ingin memudahkannya bagi anda untuk menggunakan peluang berkaitan perjalanan pada laman web kami dan melalui Apl kami. Salah satu cara kami melakukan ini adalah dengan menghantar pesanan e-mel yang mengandungi maklumat tentang minat berkaitan hotel anda jika anda memberi keizinan bagi menerima komunikasi pemasaran e-mel. Apabila diperlukan menurut undang-undang, kami akan mematuhi senarai pilihan tidak ikut serta sedia ada yang boleh didapati secara umum apabila menghantarkan anda komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, jika anda mencari hotel di New York pada laman web kami tetapi memilih untuk tidak membuat tempahan hotel, kami mungkin menghantarkan anda pesanan e-mel untuk memberitahu anda tentang tawaran istimewa kami bagi hotel di New York. Kami percaya pesanan e-mel ini akan memberikan anda maklumat berguna mengenai tawaran istimewa berkaitan perjalanan yang tersedia melalui laman web kami dan Apl kami. Sila ambil perhatian bahawa anda berpeluang untuk memilih untuk tidak menerima pesanan e-mel ini dalam mana-mana e-mel sedemikian yang kami hantar.

Sila semak "Pilihan anda berkenaan pengumpulan dan penggunaan maklumat anda" di bawah.

Dengan siapa kami kongsikan maklumat anda

Dengan keizinan anda, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan entiti berikut:

 • Pembekal seperti hotel, syarikat penerbangan, sewaan kereta dan penyedia aktiviti, yang memenuhi tempahan perjalanan anda. Semua perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga diperihalkan sedemikian. Oleh itu, kami menggalakkan anda untuk menyemak dasar privasi mana-mana pembekal perjalanan yang produknya anda beli melalui laman web ini atau mana-mana Apl. Sila ambil perhatian bahawa pembekal ini juga mungkin menghubungi anda jika perlu untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai diri anda, memudahkan tempahan perjalanan anda, atau memberi balasan pada ulasan yang anda serahkan. Walaupun kami mungkin berkongsi ulasan tanpa nama dengan pembekal hotel kami, kami tidak akan berkongsi nama atau maklumat hubungan pengulas melainkan anda memberi keizinan eksplisit kepada kami untuk berbuat demikian. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya hotel menyimpulkan identiti anda daripada kandungan ulasan anda dan menghubungi anda terus.
 • Vendor pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau fungsi bagi pihak kami, termasuk pemprosesan kad kredit, analisis perniagaan, perkhidmatan pelanggan, pemasaran, pengedaran tinjauan atau program cabutan bertuah, dan pencegahan penipuan. Kami mungkin juga memberi kuasa kepada vendor pihak ketiga untuk mengumpulkan maklumat bagi pihak kami, termasuk jika perlu mengendalikan ciri laman web kami atau Apl kami atau memudahkan penghantaran pengiklanan dalam talian yang disuaikan dengan minat anda. Vendor pihak ketiga mempunyai capaian kepada dan mungkin mengumpulkan maklumat hanya apabila diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka dan tidak diizinkan untuk berkongsi atau menggunakan maklumat itu bagi tujuan lain. Mereka juga dikehendaki mematuhi amalan keselamatan data yang sama seperti yang kami patuhi. Sila ambil perhatian bahawa pembekal perkhidmatan pihak ketiga ini mungkin sudah mantap di negara yang mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan untuk maklumat peribadi anda yang sama seperti yang ditawarkan di negara tempat tinggal anda. Walau bagaimanapun, kami akan berusaha untuk melindungi semua maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda mengikut standard perlindungan data yang ketat.
 • Rakan perniagaan yang kami mungkin bersama-sama menawarkan produk atau perkhidmatan, atau produk atau perkhidmatannya yang mana mungkin ditawarkan pada laman web kami atau melalui Apl kami. Anda boleh mengetahui apabila pihak ketiga terlibat dalam produk atau perkhidmatan yang anda minta kerana nama mereka akan muncul, sama ada bersendirian atau bersama-sama kami. Jika anda memilih untuk mencapai perkhidmatan opsyenal ini, kami mungkin berkongsi maklumat mengenai anda, termasuk maklumat peribadi anda, dengan rakan perniagaan itu. Sila ambil perhatian yang kami tidak mengawal amalan privasi rakan perniagaan pihak ketiga ini.
 • Tapak web perujuk jika anda dirujuk ke laman web ini dari laman lain (sebagai contoh, melalui pautan yang anda klik pada laman lain yang menghalakan anda ke sini), kami mungkin berkongsi sedikit maklumat mengenai anda dengan laman web rujukan itu. Kami menggalakkan anda untuk menyemak dasar privasi mana-mana laman web yang merujukkan anda ke sini.
 • Syarikat dalam keluarga korporat kami. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat gabungan kami dalam keluarga Expedia, Inc., yang disenaraikan di expediainc.com. Perkongsian ini membolehkan kami memberikan anda, jika anda mengizinkannya, maklumat tentang produk dan perkhidmatan, berkaitan perjalanan dan lain-lain, yang kami percaya mungkin menarik minat anda. Setakat mana syarikat induk dan gabungan korporat kami mempunyai capaian pada maklumat anda, ia akan mematuhi amalan yang sekurang-kurangnya sama terbatas seperti amalan yang diperihalkan dalam Dasar Privasi ini. Ia juga akan mematuhi undang-undang dikenakan yang mengawal penghantaran komunikasi promosi dan, sekurang-kurangnya, memberikan anda peluang dalam mana-mana e-mel komersial yang dihantar untuk memilih untuk tidak menerima pesanan e-mel sedemikian pada masa hadapan.
 • Penyedia media sosial. Apabila anda mencapai ciri media sosial Hotels.com tertentu melalui laman web atau Apl kami, anda berkongsi maklumat dengan penyedia media sosial (seperti Facebook) dan maklumat yang anda kongsi akan dikawal oleh dasar privasi penyedia media sosial (termasuk bahawa kami boleh mencapai maklumat sedemikian melalui penyedia media sosial). Anda mungkin boleh mengubah suai tetapan privasi anda untuk penyedia media sosial ini. Sila rujuk dasar privasi penyedia media sosial yang relevan untuk maklumat lanjut. Jika anda sambungkan akaun Hotels.com anda kepada penyedia media sosial, seperti melalui “Facebook Connect”, kami boleh menyediakan pada penyedia media sosial tersebut maklumat berhubung dengan penggunaan Hotels.com anda, seperti kredit kesetiaan Welcome Rewards® yang anda terima dan ulasan yang dibuat oleh anda pada Hotels.com. Maklumat sedemikian boleh disiarkan pada laman web atau perkhidmatan penyedia media sosial tersebut. Maklumat yang disediakan pada penyedia media sosial akan dikaitkan kepada akaun penyedia media sosial yang bersambung dengan akaun Hotels.com anda. Anda boleh memilih untuk menyahdayakan penyiaran automatik maklumat sedmikian oleh penyedia media sosial tersebut dengan mengedit tetapan privasi anda untuk penyedia media sosial tersebut. Kami tidak akan memberikan kepada mana-mana penyedia media sosial lain capaian pada nombor akaun atau maklumat Hotels.com anda. Jika anda sambungkan akaun Hotels.com anda kepada penyedia media sosial, kami mungkin juga berkongsi nama pengguna dan gambar profil anda daripada penyedia media sosial tersebut dengan ahli Hotels.com yang lain. Anda boleh memilih untuk menyahdayakan perkongsian maklumat sedemikian dengan mengedit tetapan privasi anda pada penyedia media sosial tersebut.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda:

 • Sebagai membalas sepina, perintah mahkamah, atau proses undang-undang yang lain; untuk mewujudkan atau mengamalkan hak undang-undang kami; untuk membela diri daripada tuntutan undang-undang; atau seperti yang diperlukan oleh undang-undang. Dalam hal demikian, kami berhak menimbulkan atau mengetepikan apa-apa bantahan atau hak undang-undang yang tersedia kepada kami.
 • Jika kami percaya adalah wajar untuk menyiasat, menghalang atau mengambil tindakan berkenaan kegiatan yang menyalahi undang-undang atau disyaki menyalahi undang-undang; untuk melindungi dan mempertahankan hak, harta, atau keselamatan syarikat kami, laman web ini atau Apl kami, pelanggan kami, atau yang lain; dan berhubungan dengan Terma Perkhidmatan kami dan perjanjian lain.
 • Di mana kami percaya bahawa ianya perlu untuk menghalang atau mengurangkan ancaman serius dan yang pasti membabitkan nyawa atau kesihatan seseorang.
 • Berhubungan dengan urus niaga korporat, seperti penyahlaburan, percantuman, penyatuan atau penjualan aset atau sekiranya ada kemungkinan kebankrapan.

Selain daripada yang dinyatakan di atas, anda akan diberitahu apabila maklumat peribadi mengenai anda bakal dikongsi dengan pihak ketiga, dan anda akan berpeluang untuk memilih agar kami tidak berkongsi maklumat sedemikian. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga ini mungkin sudah mantap di negara yang mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan untuk maklumat peribadi anda yang sama seperti yang ditawarkan di negara tempat tinggal anda. Walau bagaimanapun, kami akan berusaha untuk melindungi semua maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda mengikut standard perlindungan data yang ketat.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat tanpa nama atau agregat dengan pihak ketiga, termasuk pengiklan dan pelabur. Sebagai contoh, kami mungkin memberitahu pengiklan kami bilangan pelawat yang laman web kami terima atau hotel dan destinasi percutian yang paling popular. Maklumat ini tidak mengandungi apa-apa maklumat peribadi dan digunakan untuk membangunkan kandungan dan perkhidmatan yang kami harap akan menarik minat anda.

Bagaimana anda boleh mencapai dan/atau membetulkan maklumat anda

Anda boleh mencapai, mencetak, membetulkan dan mengemas kini maklumat hubungan anda dengan melawati bahagian Akaun laman web ini. Anda boleh menutup akaun anda dengan menghubungi kami menggunakan alamat e-mel yang disenaraikan di bawah. Sila ambil perhatian bahawa selepas anda menutup akaun, anda tidak akan boleh log masuk atau mencapai apa-apa maklumat peribadi anda. Bagaimanapun, anda boleh membuka akaun baru pada bila-bila masa.

Dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami melalui laman web ini atau mana-mana Apl, anda bersetuju bahawa kami boleh menyimpan maklumat anda. Kami mungkin terus memproses maklumat berkaitan akaun untuk memenuhi objektif perniagaan sah kami, untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang dan kawal selia kami serta bagi tujuan analisis dan rekod sejarah. Kami menggunakan langkah-langkah teknikal yang kukuh untuk mengelakkan capaian tidak sah pada maklumat akaun.

Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami atau ingin menghubungi kami berhubung dengan apa-apa maklumat peribadi yang tidak dipaparkan dalam akaun anda, anda boleh meminta kami mencapai, memadam atau mengubah suai maklumat yang kami simpan mengenai anda dengan menghantar e-mel kepada kami di alamat e-mel yang disenaraikan di bawah. Anda juga boleh menghubungi kami untuk meminta penerangan tentang cara kami memproses maklumat anda dan anda boleh membatalkan keizinan untuk memproses maklumat anda yang diberikan apabila menerima Dasar Privasi ini dengan menghantarkan e-mel ke alamat yang disenaraikan di bawah.

Pilihan anda berkenaan pengumpulan dan penggunaan maklumat anda

 • Seperti yang dibincangkan di atas, anda boleh memilih untuk tidak memberikan kami apa-apa maklumat, walaupun ia mungkin diperlukan untuk membuat tempahan hotel anda atau memanfaatkan ciri tertentu yang ditawarkan pada laman web ini atau Apl kami.
 • Anda juga boleh menambah atau mengemas kini maklumat dan menutup akaun anda seperti yang diperihalkan di atas.
 • Apabila anda mendaftar sebagai ahli, anda akan diberi pilihan sama ada anda ingin menerima pesanan e-mel daripada kami tentang tawaran istimewa serta pesanan e-mel tentang produk dan perkhidmatan pihak ketiga terpilih. Sebagai ahli berdaftar, anda boleh mengubah suai pilihan anda pada bila-bila masa di halaman Keutamaan Komunikasi. Sama ada berdaftar sebagai ahli atau tidak, anda juga akan diberi peluang untuk menghentikan langganan daripada pesanan komersial dalam mana-mana e-mel sedemikian yang kami hantar. Sila ambil perhatian bahawa kami berhak menghantarkan anda komunikasi lain, termasuk pengumuman perkhidmatan dan pesanan pentadbiran, berkaitan sama ada dengan akaun anda atau transaksi anda, tanpa menawarkan anda peluang untuk berhenti menerimanya.
 • Anda mungkin diberi peluang pada laman web kami untuk memberikan nombor mudah alih untuk menerima butiran pengesahan hotel anda.

Kuki dan teknologi lain

Kuki ialah fail teks kecil yang ditempatkan di komputer atau peranti mudah alih anda apabila anda melawati hampir kesemua laman web. Kuki tidak mengenali anda secara peribadi dan tidak berbahaya kepada komputer atau peranti mudah alih anda. Ianya digunakan oleh laman web yang anda lawati untuk menambah baik pengalaman anda di laman web tersebut, untuk memberikan kami maklumat analisis yang dapat membantu kami menambah baik laman web kami secara umum serta untuk mengumpul maklumat tentang destinasi perjalanan yang menarik minat anda agar anda anda dapat melihat iklan pelancongan yang lebih relevan kepada anda.

Misalnya, kami menggunakan kuki di laman web kami untuk membolehkan anda log masuk tanpa perlu menaipkan nama log masuk anda setiap kali. Kuki lain membantu kami untuk memahami apa yang telah atau tidak menarik minat anda mengenai laman web kami supaya kami dapat menyediakan ciri-ciri yang lebih relevan dan berguna kepada anda semasa lawatan anda yang seterusnya. Kami dan beberapa rakan kongsi kami juga menggunakan kuki di laman web kami untuk mengukur keberkesanan pengiklanan di laman web kami dan bagaimana pelawat menggunakan laman web kami. Untuk maklumat lebih terperinci tentang kuki yang kami dan rakan kongsi kami gunakan melalui laman web kami, sila lawati dasar kuki kami. Ataupun, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lain mengenai penggunaan kuki atau teknologi lain oleh kami, sila e-mel kepada kami menggunakan borang maklum balas dan perkhidmatan pelanggan kami dan kami akan mencuba sedaya-upaya untuk membantu.

Menggunakan Aplikasi telefon mudah alih dan tablet Hotels.com

Apabila anda menggunakan Apl Mudah Alih Hotels.com, kami mengumpul dan menggunakan maklumat mengenai anda dengan cara yang sama dan bagi tujuan yang sama seperti kami lakukan apabila anda menggunakan laman web kami.

Selain itu, kami juga menggunakan beberapa maklumat lain yang kami kumpulkan secara automatik apabila anda menggunakan Apl Mudah Alih kami. Khususnya:

 • Kami mengumpul maklumat mengenai kefungsian Apl Mudah Alih yang anda capai dan gunakan. Ini membolehkan kami mengenal pasti bahagian Apl Mudah Alih yang menarik minat pelanggan kami supaya kami boleh memperhalusi dan terus memperbaiki Apl Mudah Alih tersebut. Maklumat yang kami kumpulkan bagi tujuan ini tidak membolehkan kami mengenal pasti anda secara langsung.
 • Setiap Apl Mudah Alih juga menghantarkan kami pengenal pasti peranti tersebut yang unik (atau "UID"), jujukan nombor atau aksara yang unik bagi peranti mudah alih anda. Kami menggunakan ini hanya semasa pembukaan pertama Apl Mudah Alih supaya kami boleh mengesahkan kepada rangkaian pengiklanan kami mengenai bilangan muat turun yang terhasil daripada klik pada tajuk rentang iklan dan alat pemasaran lain masing-masing.
 • Apabila anda menggunakan ciri 'cari hotel berdekatan lokasi semasa anda' Apl Mudah Alih, kami menggunakan maklumat tentang lokasi semasa anda - yang diberikan oleh peranti mudah alih anda menggunakan GPS atau teknologi yang serupa - untuk menunjukkan hotel yang berdekatan. Kami tidak mengumpulkan data lokasi melainkan anda klik dengan khusus pada ciri 'cari hotel berdekatan lokasi semasa anda', dan anda boleh mematikan pengumpulan data lokasi pada bila-bila masa melalui menu tetapan telefon anda.
 • Setiap Apl Mudah Alih juga akan menghantarkan kami maklumat laporan ralat sekiranya ia runtuh atau tergantung. Ini membolehkan kami menyiasat ralat tersebut dan memperbaiki kestabilan Apl Mudah Alih untuk keluaran akan datang. Sebagai sebahagian daripada laporan ralat ini, Apl Mudah Alih menghantarkan kami maklumat mengenai jenis dan versi perani mudah alih tersebut, UID, masa ralat berlaku, ciri yang sedang digunakan dan keadaan aplikasi apabila ralat tersebut berlaku. Kami tidak menggunakan maklumat ini bagi sebarang tujuan selain daripada menyiasat dan membetulkan ralat tersebut.

Anda sentiasa berupaya mengawal maklumat apa yang Apl Mudah Alih hantar kepada kami. Anda boleh melakukan kawalan ini sama ada dengan mengubah tetapan Apl Mudah Alih di bawah menu tetapannya atau mengubah tetapan peranti mudah alih anda. Alternatifnya, anda boleh mengeluarkan Apl Mudah Alih dari peranti mudah alih anda sepenuhnya dan mencapai perkhidmatan kami melalui laman web kami.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda

Kami mahu anda berasa yakin untuk menggunakan laman web ini dan Apl kami untuk membuat pengaturan perjalanan dan kami bersungguh-sungguh untuk melindungi maklumat yang kami kumpulkan. Meskipun tiada laman web atau Apl boleh menjamin keselamatan, kami telah melaksanakan prosedur pentadbiran, teknikal dan keselamatan fizikal yang sewajarnya bagi membantu melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Sebagai contoh, hanya pekerja yang diberi kuasa diizinkan mencapai maklumat peribadi dan mereka hanya boleh berbuat demikian untuk fungsi perniagaan yang dibenarkan. Selain itu, kami menggunakan penyulitan apabila menghantarkan maklumat peribadi anda yang sensitif antara sistem anda dan kami, dan kami menggunakan tembok api dan sistem pengesanan pencerobohan untuk membantu menghalang orang yang tidak diberi kuasa daripada mendapat capaian pada maklumat anda.

Privasi kanak-kanak

Ini ialah laman web untuk khalayak umum dan laman web atau mana-mana Apl tidak menawarkan perkhidmatan yang ditujukan kepada kanak-kanak. Sekiranya kami menerima permintaan daripada seorang kanak-kanak yang kami ketahui berumur bawah 14 tahun, kami akan menggunakan apa-apa maklumat peribadi yang diberikan oleh kanak-kanak tersebut bagi tujuan mutlak membalas sekali secara terus kepada permintaan kanak-kanak tersebut dan selepas itu akan memadam maklumat peribadi tersebut. Sebaliknya, jika kami sememangnya mendapat tahu bahawa seorang kanak-kanak berumur bawah 14 tahun telah memberikan apa-apa maklumat peribadi kepada kami, kami akan memadam maklumat ini dengan serta-merta.

Pautan luaran

Jika mana-mana bahagian laman web ini atau mana-mana Apl memautkan anda ke laman lain, laman itu tidak beroperasi di bawah Dasar Privasi ini. Kami menggalakkan agar anda memeriksa pernyataan privasi yang disiarkan pada laman web lain itu untuk memahami prosedur mereka berkenaan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi.

Pemindahan maklumat peribadi di luar negara anda

Jika anda melawati laman web kami atau menggunakan Apl kami dari luar Amerika Syarikat, sila maklum bahawa maklumat anda mungkin dipindahkan, disimpan dan diproses di Amerika Syarikat, di mana pelayan kami terletak dan pangkalan data pusat kami beroperasi. Dengan memberikan kami maklumat peribadi anda atau menggunakan perkhidmatan kami atau laman web kami, anda bersetuju terhadap pemindahan maklumat peribadi sedemikian ke luar negara anda ke kemudahan kami dan kepada pihak ketiga yang mana kami berkongsinya, sepertimana yang diperihalkan dalam Dasar Privasi ini. Perlindungan data dan undang-undang lain Amerika Syarikat dan negara lain mungkin tidak sebegitu menyeluruh seperti di negara anda, namun begitu, harap anda yakin bahawa kami mengambil segala langkah yang perlu untuk memastikan bahawa privasi anda terlindung dan maklumat yang dipindahkan tidak akan digunakan oleh penerima secara tidak konsisten dengan undang-undang yang berkaitan di negara anda.

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini pada masa hadapan. Kami akan memaklumkan anda mengenai perubahan penting pada Dasar Privasi ini dengan menghantar notis ke alamat e-mel yang anda berikan kami atau dengan meletakkan notis yang jelas pada laman web kami dan/atau melalui Apl kami. Jika anda tidak bersetuju dengan pengendalian maklumat anda mengikut terma yang dikemas kini, sila hubungi kami menggunakan alamat di bawah.

Bagaimana anda boleh menghubungi kami

Jika anda ada soalan sama ada tentang Dasar Privasi ini (atau perancangan atau pembelian perjalanan anda) atau ingin mengutarakan aduan, sila hantarkan e-mel atau tulis kepada kami di:

E-mel: Khidmat Pelanggan
Hotels.com, L.P.
Attn: Privacy Office
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas, Texas 75240
USA

Pernyataan Privasi ini berkuatkuasa dari 11/02/13.