Langkau ke kandungan utama.

CARA MENCARI & MENEMPAH HOTEL ANDA

CARA MENCARI & MENEMPAH HOTEL ANDA

1. Pilihan Hotel

Cari hotel

 • Masukkan nama destinasi, hotel, tanda tempat atau alamat dalam medan "Carian Hotel". Anda boleh mencari dengan menggunakan sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris.
 • Pilih tarikh daftar masuk dan daftar keluar daripada kalendar.
 • Pilih bilangan bilik serta tetamu dan kemudian klik butang "Cari".

Petua: Anda juga boleh mencari tanda tempat. Hasil akan menunjukkan hotel yang berdekatan dengan tanda tempat tersebut.

Pilih hotel pilihan anda

 • Hanya hotel dengan ketersediaan akan ditunjukkan dalam hasil carian anda.
 • Anda boleh mengehadkan hasil carian dengan memilih penapis pada panel sebelah kiri, termasuklah julat harga, kemudahan bilik, kemudahan hotel, tanda tempat atau kejiranan. Anda juga boleh menggunakan menu tarik turun di atas untuk mengisih hasil carian mengikut kepopularan, harga, penarafan bintang, penilaian tetamu dan jarak ke pusat bandar
 • Kadar yang dipaparkan tidak termasuk cukai atau yuran lain. Anda boleh menyemak jumlah harga pada halaman semakan keluar sebelum anda membuat bayaran.
 • Jika anda melihat lencana merah yang tertulis "Tawaran Istimewa", ini bermakna bahawa hotel tersebut menawarkan kadar terdiskaun. Pastikan anda mengambil peluang daripada tawaran ini!

Petua: Daftar masuk ke akaun Hotels.com anda atau melanggan surat berita kami untuk menikmati Harga Eksklusif. Kadar ini tersedia untuk pelanggan terpilih sahaja!

Semak butiran hotel

 • Klik pada nama atau imej pratonton hotel, atau pada butang "Pilih bilik" pada halaman hasil carian untuk mengetahui lebih lanjut tentang hotel tersebut. Anda akan dapat menemukan maklumat hotel tersebut, seperti lokasinya, jenis bilik yang tersedia, kemudahan dan ulasan tetamu.
 • Anda boleh menggunakan peta untuk mencari lokasi hotel, stesen kereta api berdekatan dan menyemak jarak hotel daripada tanda tempat.
 • Belum sedia untuk membuat tempahan? Klik "Tambah" untuk menambah hotel ke Perancang Perjalanan anda.
 • Jika anda ingin kongsikan maklumat hotel dengan teman hotel anda, klik pada "E-mel" untuk kongsikan melalui e-mel atau "Kongsi" untuk menyiarkan pada platform media sosial.
 • Jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang hotel, sila luangkan masa untuk menghubungi Sokongan Pelanggan kami di 03-7724 4365.

Pilih jenis bilik

 • Ketahui lebih lanjut tentang jenis bilik, kemudahan tersedia dan dasar pembatalan untuk menentukan bilik yang sesuai untuk anda.
 • Harga bagi jenis bilik yang sama mungkin berbeza bergantung pada dasar pembatalan dan kemudahan yang tersedia. Jenis bilik yang lebih murah biasanya mempunyai dasar pembatalan yang lebih ketat dan mungkin tidak menerima bayaran balik selepas membuat tempahan.
 • Untuk sesetengah hotel, anda mungkin mempunyai pilihan untuk membayar dengan segera di Hotels.com atau membayar di hotel semasa penginapan anda.
 • Bayaran Terlebih Dahulu: Jumlah penuh akan dikenakan pada kad kredit anda selepas pengesahan tempahan anda.

  Bayaran di Hotel: Hotel akan mengecaj anda dalam mata wang tempatan semasa penginapan anda. Sesetengah hotel mungkin mengenakan deposit semasa anda membuat tempahan anda dalam talian. Sila rujuk bahagian dasar pembatalan pada borang tempahan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

 • Membuat tempahan untuk 3 tetamu atau lebih: Hotel luar negara mungkin tidak sentiasa mempunyai 3 katil walaupun kapasiti bilik disenaraikan sebagai 3 atau lebih. Bergantung pada jenis hotel dan bilik, anda mungkin boleh meminta katil tambahan, tertakluk pada ketersediaan. Anda boleh membuat permintaan anda pada borang tempahan.

 Adakah anda dapati ini membantu?

 Ya

 Tidak

Terima kasih atas maklum balas anda!

2. Buat tempahan

Lengkapkan borang tempahan

 • Sebaik sahaja anda memilih jenis bilik yang sesuai, klik pada butang "Tempah Sekarang" untuk memulakan proses tempahan. Lengkapkan borang tempahan dengan memberikan nama tetamu dan butiran bayaran. Anda juga boleh menyatakan apa-apa permintaan bilik khas dalam bahagian "Butiran bilik".
 • Buat masa ini kami menerima American Express, Diner's Club, Mastercard atau kad kredit VISA pada Hotels.com versi Malaysia. Kami sedang berusaha untuk menawarkan lebih banyak pilihan bayaran, jadi tunggu berita terkini!
 • Pembatalan atau perubahan adalah tertakluk pada dasar pembatalan hotel. Pastikan untuk menyemak jadual perjalanan anda dan dasar pembatalan sebelum mengesahkan tempahan anda.
 • Untuk sesetengah hotel, dasar pembatalan mungkin ditulis dalam bahasa Inggeris. Jika terdapat percanggahan antara Bahasa Melayu dengan dasar pembatalan bahasa Inggeris, dasar pembatalan bahasa Inggeris diberi keutamaan. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan sebelum membuat tempahan anda.

Petua: Jika anda mempunyai kod kupon yang layak, anda boleh menggunakannya untuk tempahan anda dengan mengklik pada "Gunakan tawaran atau diskaun". Harga terdiskaun akan ditunjukkan dalam ringkasan tempahan.

Sahkan tempahan anda

 • Satu mesej akan muncul pada skrin anda setelah tempahan selesai.
 • Anda akan menerima e-mel pengesahan dalam masa kira-kira 15 minit di alamat e-mel yang anda berikan dalam borang tempahan.
 • Apabila anda menerima e-mel pengesahan, semak butiran tempahan anda. Sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan jika terdapat apa-apa masalah dengan tempahan anda.

Pembatalan

 • Pembatalan tempahan boleh dilakukan dalam talian. Klik pada "Tempahan Anda" di bahagian atas sebelah kanan halaman untuk melihat tempahan anda dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan proses pembatalan.
 • Jika anda membatalkan selepas peringkat yuran pembatalan dikenakan, anda akan dikenakan yuran pembatalan.

Bayaran Terlebih Dahulu: Jumlah yang tinggal selepas yuran pembatalan hotel ditolak akan dibayar balik kepada kad kredit yang digunakan untuk membuat tempahan. Bayaran balik akan mengambil masa kira-kira 7-21 hari.

Bayaran di Hotel:

 1. Jika anda telah membayar deposit: jumlah baki selepas yuran pembatalan hotel dan deposit ditolak akan dibayar balik kepada kad kredit yang anda berikan dalam borang tempahan.
 2. Jika anda tidak membayar deposit: yuran pembatalan hotel akan dikenakan kepada kad kredit yang anda berikan dalam borang tempahan.

Perubahan pada tempahan anda

Terdapat tiga cara untuk membuat perubahan pada tempahan anda.

 • Mengubah tempahan anda dalam talian: Untuk tempahan boleh dibayar balik, nama tetamu, jenis katil, keutamaan merokok, permintaan khas dan pilihan kebolehcapaian boleh diubah tanpa caj. Jenis bilik, bilangan tetamu dan tarikh perjalanan boleh diubah tetapi hotel anda mungkin mengenakan bayaran kepada anda untuk perubahan itu. Untuk tempahan yang tidak boleh dibayar balik, hanya nama tetamu, permintaan khas dan pilihan kebolehcapaian boleh diubah tanpa caj.

  Untuk mendapatkan butiran lanjut tentang cara mengubah butiran anda dalam talian, klik di sini.

 • Membatalkan dalam talian dan membuat tempahan baharu: Batalkan tempahan yang telah anda buat dalam talian dan kemudian buat tempahan lain dengan jadual perjalanan yang baharu. Bergantung pada dasar pembatalan hotel pada masa tempahan, hotel mungkin mengenakan yuran pembatalan.
 • Membuat perubahan melalui telefon: Anda boleh menghubungi Perkhidmatan Pelanggan untuk mengubah tempahan anda. Apabila membuat perubahan, harap maklum bahawa bilik yang tersedia, kadar dan dasar pembatalan untuk masa perubahan dibuat akan digunakan. Jika tiada bilik tersedia semasa tempahan sedang diubah, kami mungkin tidak dapat membuat perubahan tersebut walaupun penginapan anda dipendekkan. Kadar juga mungkin berbeza daripada kadar asal semasa tempahan diubah.

 Adakah anda dapati ini membantu?

 Ya

 Tidak

Terima kasih atas maklum balas anda!

3. Penginapan Anda

Daftar masuk

 • Anda biasanya perlu mengemukakan ID bergambar, seperti pasport, apabila anda mendaftar masuk ke hotel. Mengemukakan pengesahan tempahan dalam Aplikasi Hotels.com atau e-mel pengesahan tempahan anda juga mungkin membantu.
 • Ingat untuk membuat apa-apa permintaan bilik khas pada masa ini.

Petua: Sila ambil perhatian bahawa, walaupun anda sudah membayar terlebih dahulu di Hotels.com, kebanyakan hotel akan meminta kredit kad atau deposit ketika mendaftar masuk untuk menjamin pembayaran perbelanjaan hotel seperti bar mini atau perkhidmatan bilik.

Sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan jika anda mengalami apa-apa masalah semasa mendaftar masuk.

Daftar keluar

 • Bayaran Terlebih Dahulu: Anda hanya perlu membayar perbelanjaan untuk perkhidmatan hotel seperti mini bar serta beberapa caj tempatan seperti cukai bandar. Jika anda telah membayar deposit semasa mendaftar masuk, semak bahawa deposit ini telah ditolak daripada bil anda.
 • Bayaran di Hotel: Jika anda membayar di hotel, anda akan membayar kadar bilik anda, cukai dan caj perkhidmatan hotel semasa mendaftar keluar. Jika anda telah membayar deposit, sama ada dalam talian atau semasa anda mendaftar masuk, pastikan bahawa ia telah ditolak daripada bil anda.

Petua: Jika anda tidak pasti tentang mana-mana butiran pada bil, sila sahkan butiran tersebut dengan kakitangan hotel sebelum menandatangan atau membuat bayaran.

Pengeluaran resit

 • Bayaran Terlebih Dahulu: Anda boleh menemukan resit rasmi dalam e-mel pengesahan tempahan atau daripada halaman "Urus Tempahan Anda" atau dalam Aplikasi Hotels.com anda.
 • Bayaran di Hotel: Resit akan dikeluarkan oleh hotel apabila anda membuat bayaran anda semasa mendaftar keluar.

Menyiarkan ulasan tetamu

 • Selepas anda kembali daripada perjalanan anda, kami sangat menghargai jika anda menyiarkan ulasan tetamu!
 • Kami berharap anda mendapat pengalaman hotel idaman anda dengan Hotels.com

 Adakah anda dapati ini membantu?

 Ya

 Tidak

Terima kasih atas maklum balas anda!

4. PETUA BERGUNA

Cari tawaran

 • Nikmati tawaran menakjubkan yang kami tawarkan di Hotels.com dan mula berjimat! Anda boleh menemukan jualan atau tawaran terdiskaun pada laman utama kami atau klik pada "Tawaran" dalam pengepala untuk melihat lebih lanjut!
 • Jualan kami mungkin mempunyai syarat tarikh tempahan dan perjalanan. Sila baca terma & syarat jualan untuk mendapatkan butiran lanjut.

Program Hotels.com™ Rewards

 • Kumpul 10 malam, dapat 1 malam percuma!
 • Tempah penginapan di hotel yang layak dan kumpul 1 malam percuma untuk setiap malam anda menginap. Selepas anda mengumpul 10 malam percuma, anda akan dapat 1 malam percuma di hotel yang layak.
 • Ketahui lebih lanjut tentang program Hotels.com™ Rewards di sini.

Langgan surat berita Hotels.com

 • Daftar untuk e-mel kami bagi mengurangkan bayaran dengan Harga Eksklusif dan menerima tawaran istimewa. Harga lebih rendah ini tidak tersedia untuk semua orang!
 • Klik sini untuk melanggan surat berita Hotels.com

Kupon

 • Gunakan kod kupon untuk menikmati diskaun tambahan pada tempahan anda!
 • Jika anda mempunyai kod kupon, anda boleh menggunakannya pada borang tempahan di bahagian "Gunakan tawaran atau diskaun".
 • Kupon hanya boleh digunakan pada hotel dengan pilihan "bayar sekarang". Sila ambil perhatian bahawa kupon tidak boleh digunakan jika anda membayar di hotel.

Muat turun Aplikasi Hotels.com

 • Cari, tempah dan jimat di mana-mana sahaja!
 • Klik sini untuk muat turun aplikasi percuma kami dan ketahui lebih lanjut tentang faedah!

 Adakah anda dapati ini membantu?

 Ya

 Tidak

Terima kasih atas maklum balas anda!